Φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου «Οι τελευταίες στιγμές των ελληνικών Βουρλών» στη Νέα Ερυθραία, στις 9 Σεπτεμβρίου 2018

Φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου
«Οι τελευταίες στιγμές των ελληνικών Βουρλών»
στη Νέα Ερυθραία,  στις 9 Σεπτεμβρίου 2018