Παρουσίαση του βιβλίου «Οι τελευταίες στιγμές των ελληνικών Βουρλών» στη Νέα Ερυθραία,  στις 9 Σεπτεμβρίου 2018

Παρουσίαση του βιβλίου
«Οι τελευταίες στιγμές των ελληνικών Βουρλών»
στη Νέα Ερυθραία,  στις 9 Σεπτεμβρίου 2018