«Μικρασιατικός ελληνισμός. Σκέψεις και δοκίμια», επετειακή έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και του Μουσείου Μπενάκη

Μικρασιατικός ελληνισμός. Σκέψεις και δοκίμια
Η επετειακή αυτή έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και του Μουσείου Μπενάκη για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή περιλαμβάνει 32 κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών από την ελληνική και παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, φωτίζοντας πτυχές του ελληνισμού από την παρουσία του στη μικρασιατική χερσόνησο έως την Έξοδο και την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Ο τόμος συνοδεύει την έκθεση και τον κατάλογο ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ: Λάμψη – Καταστροφή – Ξεριζωμός – Δημιουργία.
(Από την ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη)

Ανάμεσα στα 32 κείμενα, το «Ο Σωματειακός Αθλητισμός των Προσφύγων της Μικράς Ασίας» του Ανδρέα Μπαλτά.