Ενθυμήματα από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας

Ενθυμήματα από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας

Νίκος Μηλιώρης

Εκδόσεις Μπαλτά / Σειρά «εξ Ανατολών», 2016, σελ. 358

Τα Ενθυμήματα αποκαλύπτουν την ιστορία και το λαϊκό πλούτο μιας σημαίνουσας πόλης του Μικρασιατικού Ελληνισμού κι αποτελούν αξιόλογη συμβολή στη μελέτη της μικρασιατικής ιστορίας και λαογραφίας. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται ιστορικό και λαογραφικό υλικό μεγάλης αξίας, το οποίο συγκεντρώθηκε με πολύ μόχθο και αγάπη από το Νίκο Μηλιώρη και πρωτοδημοσιεύτηκε στα Μικρασιατικά Χρονικά.