Όψεις της κοινωνικής ζωής του Δαμαριώνα Νάξου

Όψεις της κοινωνικής ζωής του Δαμαριώνα Νάξου
Μέσα από αυτοβιογραφικές αφηγήσεις των κατοίκων του

Θεόδωρος Ι. Κεχαγιάς

Εκδόσεις Μπαλτά, 2016, σελ. 120

Το βιβλίο φέρνει στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία για τις όψεις της κοινωνικής ζωής του Δαμαριώνα Νάξου. Αναδεικνύει κοινωνικά πλαίσια και νόρμες που καθόρισαν τη μοίρα των κατοίκων του. Οι αλλαγές που επέρχονταν σταδιακά στο χαρακτήρα της κοινωνίας του «προκάλεσαν» τις παλιότερες γενιές και αναπτύχθηκαν αντιστάσεις σε καθετί νεωτερικό. Από την άλλη επιβεβαιώνεται η αξία των βιογραφικών αφηγήσεων ως σημαντικού εργαλείου κοινωνικής έρευνας.