Επιλέγοντας διευθυντή για το δημοτικό σχολείο

Επιλέγοντας διευθυντή για το δημοτικό σχολείο
Η εκπαιδευτική πολιτική των τελευταίων τριάντα ετών (1985 – 2015)

Περσεφόνη Σιμενή και Αθηνά Τζιούμα

Εκδόσεις Μπαλτά, 2017, σελ. 176

Το βιβλίο επιχειρεί, μέσα από το θεσμικό πλαίσιο, να αποτυπώσει την εκπαιδευτική πολιτική πάνω στο ζήτημα της επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων. Κυρίως διερευνά τις συνέχειες και ασυνέχειες στις πολιτικές παρεμβάσεις στον τρόπο και στα κριτήρια επιλογής, ιδωμένες μέσα στο κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο κάθε περιόδου. Διαπιστώνει και αναλύει τέσσερα επίμαχα ζητήματα, τα οποία τέθηκαν στην πορεία των διαδοχικών επιλογών διευθυντών σχολικών μονάδων.