Το Φάντασμα της Προύσας

Το Φάντασμα της Προύσας

Μαρία Βεϊνόγλου

Εκδόσεις Μπαλτά / Σειρά «εξ Ανατολών», 2013, σελ. 488

Το έργο προσφέρει μια πολυφωνική θέαση στην Ελληνο-οθωμανική Ιστορία, από την πλευρά της αφηγηματικής λογοτεχνίας. Πρωταγωνιστής στην αφήγηση είναι πάντα ο Τόπος, ενώ οι άνθρωποι εμφανίζονται με την προσωπική τους ιστορία, με τις τέχνες, τη δουλειά, την καθημερινότητά τους και με την κοινοτική τους διάσταση σε ένα έντονα σκηνικό περιβάλλον. Πολύπτυχα παρουσιάζονται οι ήρωες και οι ιστορίες τους, με γλώσσα εναργή και χαλαρή συνοχή, για να ζωντανέψουν με πληρότητα και ακρίβεια την παρουσία του Γένους μας, των θεσμών και των ονείρων του, από τα χρόνια των Σελτζούκων ως την αρχή του 19ου αιώνα. Το έργο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Για τη συγγραφή του έχουν μελετηθεί επισταμένα, γραπτά και προφορικά αρχεία και πηγές και η ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.