Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας


Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας
μέρος Α’: Ιστορικά – μέρος Β’: Λαογραφικά
Νίκος Ε. Μηλιώρης

Εκδόσεις Μπαλτά / Σειρά «εξ Ανατολών», 2014, σελ. 416 και 400

Η Ένωση Βουρλιωτών Μικράς Ασίας και οι Εκδόσεις Μπαλτά, παρουσιάζουν σε ανατύπωση, το δίτομο έργο του Μικρασιάτη λαογράφου και λογοτέχνη Νίκου Μηλιώρη «Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας», μέρος Α’: Ιστορικά και μέρος Β’: Λαογραφικά, απαντώντας έτσι σε ένα χρόνιο αίτημα της επιστημονικής κοινότητας και του αναγνωστικού κοινού.