Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας


Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας
Λουκάς Χριστοδούλου

Εκδόσεις Μπαλτά, 2015, σελ. 655

Μέσα απ’ αυτό το βιβλίο γίνεται προσπάθεια, να έρθουν στο φως άγνωστα στοιχεία και ντοκουμέντα για τον αριθμό, το είδος, τη δράση των σωματείων (συλλόγων, ενώσεων, αδελφοτήτων, συνδέσμων, συνδικάτων κλπ.) που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στη Νέα Ιωνία από το 1923 έως το 1974 (μεταπολίτευση).